הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית הנדיב, הנדיב 71,  הרצליה 


מאמרים והדרכות


חיפוש :

הוצאות על כיבודים וארוחות

בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972)נקבע כי  "כיבוד קל" = הוצאות לרכישת שתיה קרה וחמה, סוכר וכיו"ב ב שהוצאו מקום העסק בלבד
ניתן להתיר בניכוי כהוצאה מוכרת עד 80% מהן.
 
הוצאות מזון ושתיה אחרות, כגון ארוחות במסעדות, ארוחות במקום העסק והוצאות שתיה חריפה – לא יוכרו בניכוי כהוצאות מוכרות. 
הוצאות מזון ושתיה לעובדי העסק הנן בבחינת טובות הנאה לעובד-הן יוכרו למעביד כהוצאות שכר אם יכללו בתלוש השכר של העובד עם גילום שווי הארוחות וניכוי מס במקור משווי טובת ההנאה המגולם.
אירוח אורחים מחו"ל הנו ניתן להכרה כהוצאה עסקית ככל שהוצאו בסכום סביר בכפוף לסימוכין נאותים לאירוח האורח מחו"ל למטרות ייצור ההכנסה בעסק.


טואול - אתרים באינטרנט