הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


חיסכון פנסיוני לעצמאים

כללי-

החל משנת 2017, מחויב כל עצמאי להפריש למוצר חיסכון פנסיוני, סכומים מוגדרים בהתאם לרמת הכנסתו.

 

החוק מחייב כל עצמאי בגיל 21 ועד 60 להפקיד לפיקדון פנסיוני.

 

החיסכון-

ההפרשות לפנסיה מתבצעות מתוך "ההכנסה החייבת" של העצמאי, כלומר - הרווח של העצמאי.

ההפקדות לפנסיה יכולות להיות הפקדות חודשיות בהתאם לחלוקת ההכנסה השנתית החייבת או הפקדה חד שנתית (בהתאם להסכמים בקרנות הפנסיה).

 

סכום ההפקדה נקבע לפי 2 מדרגות הכנסה:

א. עבור הכנסה חייבת של עד- 75,216 ₪ (לשנת 2024) יש להפקיד 4.45%.

ב. עבור הכנסה חייבת שגבוהה מ- 75,216 ₪ ועד 150,432 ₪ (לשנת 2024), יש להפקיד 12.55%.

 

הטבות המס בגין ההפקדות הפנסיוניות-

עצמאי ייהנה מהטבת מס בגין הפקדות הפנסיוניות עד 16.5% מהכנסותו החייבת עד תקרה הכנסה של 232,800 ש"ח (הפקדה שנתית של  38,412 ש"ח).

ההטבות יינתנו רק עבור השנה שבה הופקדו הכספים בפועל לביטוח הפנסיוני. לכן חשוב לוודא שהכספים מגיעים אל הגוף הפנסיוני שאצלו מתנהל החיסכון הפנסיוני לפני סוף חודש דצמבר.

 

סנקציות

החל מה-1 בינואר 2018, לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, יקבלו החוסכים שלא הפקידו את הסכום המינימלי הנדרש על פי חוק, הודעה מ"המרכז לגבייה", המפרטת את הסכום שהם נדרשים להשלים על מנת לעמוד בהגדרות החוק, ולהימנע מסנקציות כלכליות.

מי שלא יפקיד את הסכומים הנדרשים גם אחרי קבלת ההודעה מ"המרכז לגבייה" יהיה חייב בקנס בגובה 500 ₪. 

 

 

logo בניית אתרים