הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


חוק פנסיה לעצמאים אשר נחקק ב-2017 , מתוך מחשבה על עובדים עצמאים שחלקם לא חסכו במשך שנות עבודתם. כדי לממש את מטרת החוק נקבעו סכומי הפקדת חובה לפנסיה לעצמאי, וזאת לצד הטבות מס שיעודדו עצמאים לחיסכון פנסיוני.
חברת LLC הינה שיטת רישום הנהוגה בארה"ב, כאשר החברה היא כגוף משפטי הפועל כישות נפרדת מבעליה (בדומה לחברה בע"מ), אולם מבחינת מיסוי קיימים מאפיינים שונים, אשר לעיתים רבות יהיו בעלי מאפיינים של שותפות ולא של חברה.
רבים במהלך דרכם העסקית ולעיתים בראשית דרכם, מתלבטים האם לפעול כעצמאי או כחברה- להלן מערכת השיקולים שיש לקחת בחשבון לצורך קבלת ההחלטה על הפיכת העסק העצמאי (או שותפות), למסגרת של חברה בע"מ
דו"ח המשקף לפקיד השומה את ההכנסות (וההוצאות), שהיו לנישום או לתא המשפחתי, במהלך שנת המס. הדו"ח מעדכן את פקיד השומה בכלל ההכנסות שהיו לנישום בשנת המס, כאשר שנת המס מחושבת החל מאחד בינואר וכלה בשלושים ואחד לדצמבר באותה השנה.
דיני העבודה המתייחסים ליום הבחירות, נקבעו בהתאם, לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת, "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם".
החוק להגבלת שימוש במזומן נכנס לתוקפו ב- 1.1.2019, כאשר מטרת החוק "להביא לצמצום תופעות הכלכלה השחורה בישראל, להיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון , ולאפשר שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים יותר" וזאת כפי שנאמר בדברי ההסבר להצעת החוק .
בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972)נקבע כי "כיבוד קל" = הוצאות לרכישת שתיה קרה וחמה, סוכר וכיו"ב ב שהוצאו מקום העסק בלבד ניתן להתיר בניכוי כהוצאה מוכרת עד 80% מהן.
logo בניית אתרים