הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


הצהרת הון

כללי-

הצהרת הון הינה מהדו"חות המורכבים, והמפורטים ביותר שעצמאי יידרש להגיש במהלך חייו העסקיים. לרוב תוך מספר חודשים לאחר פתיחת התיק במס הכנסה, תדרשו להגיש למס הכנסה טופס הצהרת הון. אשר ישלח אליכם על ידי פקיד השומה, הצהרת הון היא  הדרך של רשות המסים לבדוק האם ההכנסות המדווחות של   הנישום בדוחות השנתיים של העסק אכן תואמות את סך ההכנסות וההוצאות האמתיות שלו...

הסמכות לדרוש הצהרת הון הוענקה בפקודת מס הכנסה עפ"י סעיף 135(1) לפקודה, ועקרונית ניתן לדרוש מכל אזרח במדינה הגשה של דוח הצהרת הון (גם אם הוא לא עצמאי או בעל עסק).

 

הצהרת הון היא למעשה מסמך המסכם את כלל הנכסים וההתחייבויות שלכם בנקודת זמן מסוימת  וכוללת את כל הנכסים וההתחייבויות של "התא המשפחתי"-

  • הנישום
  • בן/ת זוג - נשואים או מנהלים יחד משק בית משותף.
  • ילדים מתחת לגיל 18.
  • נכסים בנאמנות של כל אחד מהנ"ל.

 

מבנה הצהרת ההון

להצהרת ההון יש שני חלקים, חלק ראשון מתייחס לנכסים והתחייבויות  עסקיים ובו אתם מדווחים על כל הנכסים, ההון והתחייבויות שיש לעסק. החלק השני נוגע להון הפרטי ובו אתם מדווחים על הנכסים והתחייבויות שיש לכם כאנשים פרטיים.

חשוב לשים לב- הנכסים וההתחייבויות וכן המידע ממקורות שונים על נכסים צריך להיות בערך נומינלי וערכי עלות בלבד, ואינם כוללים שערוכים למיניהם או שווי שוק.

סעיפי הצהרת ההון

נכסים מקרקעין-

בהצהרת ההון יש לדווח על כל הנדל"ן אשר בבעלותכם, בחכירה או בדמי מפתח. כגון- דירת המגורים, דירות להשקעה, נדל"ן מסחרי, מגרשים, מחסן, שטח, חנות וכו', יש לצרף להצהרת ההון את חוזי העסקאות של הנכסים- קנייה, מכירה, שכירות או השכרה.

למחיר הנכסים חשוב גם להוסיף הוצאות נוספות ושיפורים שהתבצעו הקשורים לרכישה או מכירת הנכס, כגון-  שיפוצים או תוספותצרפו חשבוניות ואסמכתאות בכדי שתוכלו לשקף את הכספים שהוצאתם על השבחת הנכס שלכם.   באופן דומה, גם מיסים ששילמתם על הנכס ועלויות נוספות, כמו שכר- טרחת עורך דין,  דמי תיווך ומיסוי, יכללו כהוצאה בהצהרת ההון ויש לצרף מסמכים מתאימים המתעדים אותם.

חייבים-

בהצהרת ההון יש לפרט את שמות האנשים, הגופים ואחרים אשר חייבים לכם כסף. במידה והלוויתם כספים לחברים, משפחה וכו', עליכם לערוך עמם הסכם בכתב המפרט את פרטי ההלוואה, תנאי ההחזר ואם יש, גם תנאי הריבית. על ההסכם לכלול את כל פרטי הצדדים בצורה המפורטת ביותר.

מזומנים וחשבונות בנקים (לא כולל מט"ח)-

יתרות בנק -  ניתן בקלות להפיק את אישורי היתרות מאתרי הבנקים השונים. מעבר לכך, הבנקים מחויבים לשלוח אליכם הביתה אישורי היתרה סמוך לתחילת כל שנה ובגין השנה שהסתיימה. את סך היתרות באישורי הבנק יש לפרט ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

מזומנים - במידה ויש בידכם, בבית או בכל מקום אחר כסף במזומן ובסכום מהותי, יש להציג זאת ולציין את מקור הכסף. נושא זה מאוד מאוד רגיש ובעל פוטנציאל לסיבוכים, לכן מומלץ מאוד להתייעץ עם בעל מקצוע.

 

תוכניות חיסכון, ביטוחים, קופות גמל וכדו'-

נדרש לפרט את היתרות הקיימות בחברות הביטוח והפנסיה, היתרות אינן כוללות הפקדות שבוצעו עבורכם ע"י המעסיקים השונים אלא רק מה שהעברתם או הועבר מכספכם.

את האישורים ניתן להפיק מאתרי חברות הביטוח.

 

כלי רכב ותחבורה אחרים-

בהצהרת ההון נדרש לפרט את כל כלי התחבורה שיש ברשותכם וסוגם. זה כולל כמובן את הרכבים שאתם מדווחים עליהם בדוח השנתי וקשורים לעסק. בנוסף יש לדווח על כל הרכבים האחרים שיש ברשותכם, כולל כלי שייט, כלי טייס וכל כלי תחבורה הרשומים על שמכם. וכן לצרף אסמכתאות בגין מועדי קנייה או מכירה וסכומי העסקאות.


תכולת בית-

בסעיף זה יש לפרט כל רכישה מהותית של תכולת הבית כגון- מוצרי חשמל, מחשבים ואלקטרוניקה, כלי נגינה, תמונות, עתיקות, ריהוט וכו' . במידה ויש דוח/הערכת שמאי העניין יהיה פשוט יותר,  וניתן להמציא את דו"ח השמאי.  

תכשיטים- יש לצרף רשימה מפורטת של כלל תכשיטים, זהב, מטבעות וכו', מומלץ לשמור ולתעד החשבוניות ואסמכתא על התשלום מאחר ויתכן ויבוא יום ותדרשו להציגה.

 

התחייבויות וזכאים-

בסעיף זה יש לפרט את ההתחייבויות הקיימות, לצורך כך יש לקבל אישורי יתרה מבנקים והגופים אחרים שאתם חייבים להם כסף, כולל הלוואות, אשראי ומשכנתאות. כמובן ובמידה וקיבלתם הלוואות פרטיות יש לרכז תיעוד מתאים המשמש כראיה לקבלת ההלוואה.

השקעות שונות בניירות ערך סחירים וחשבונות מט"ח-

 יש לקבל אישורי יתרה נפרדים מהבנק לגבי ני"ע. במידה ומתנהל חשבון השקעה בבית השקעות יש לבקש אישורי יתרה.

 

הגשת הצהרת ההון

יש להדפיס את טופס הצהרת הון (או על גבי הטופס המקורי שמתקבל בדואר רשום) למלא את הפרטים בכתב יד ולחתום.

  • בהגשה ידנית למשרד השומה – יש להגיע עם שני העתקים (מקור שיוגש לפקיד השומה והעתק שיישאר בידי הנישומים) כדי לקבל אישור הגשה על גבי ההעתק.
  • את הצהרת ההון יש להגיש לרשות המסים - תוך 120 יום מזמן קבלת הדרישה.
  • את הצהרת ההון יש להגיש כשהיא מלאה, חתומה ומצורפים אליה כל המסמכים הנדרשים.

 

logo בניית אתרים