הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


יום בחירות - למעסיקים

כללי
דיני העבודה המתייחסים ליום הבחירות, נקבעו בהתאם, לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת, "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם".
האם זהו יום שבתון בתשלום?
בהתאם לחוק הבחירות: עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות.

חישוב השכר ביום הבחירות-
ניתן לחלק את העובדים ל- 2 קבוצות-
  • עובדים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות.
  • עובדים, שנתבקשו ע"י מעבידיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לסוגי השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות.
בעקבות נוהג שהשתרש בין הארגונים הסתדרות ומעסיקים, ופרשנות שניתנה בזמנו על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מעבידים משלמים שכר בשיעור  200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות. נוהג זה חל גם לגבי הקבוצה השנייה, אם כי במקרה זה יכול ויסכימו העובד והמעביד על שכר גבוה יותר.
החוק קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך אינו מגדיר את שעות השבתון.
לאור העובדה ששעות ההצבעה שנקבעו בחוק הן מ- 07:00 עד 22:00, מקובל להתייחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00.

מי עובדים ביום הבחירות?
הועדה המרכזית קובעת ומפרסמת את סוגי השירותים שייראו כשירותים ציבוריים לעניין סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת ואת שעות הפעלתם. על פי קבעת הועדה, במסגרת שירותים העובדים ביום הבחירות נכללים: עובדים המועסקים במגוון שירותים ציבוריים, שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק, בתי אוכל ומסעדות, תקשורת, מפעלים שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות, מפעלי מים וחשמל, תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים, עיתונות, רדיו וטלוויזיה, כוחות ביטחון ושירותי הצלה, שירותי קבורה,  יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות ועוד.

בכל השירותים לעיל צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.
החוק אינו מבחין בין סוגים שונים של עובדים או מעסיקים, לפיכך הזכות לשבתון ותשלום עבור יום ההיעדרות בשל השבתון נתונה לכל עובד, גם אם אין לו זכות לבחור, כולל עובדים זרים ובני נוער                                                                                                                                  
logo בניית אתרים