הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


עצמאי או חברה?

רבים במהלך דרכם העסקית ולעיתים בראשית דרכם, מתלבטים האם לפעול כעצמאי או כחברה-

להלן מערכת השיקולים שיש לקחת בחשבון לצורך קבלת ההחלטה על הפיכת העסק העצמאי (או שותפות), למסגרת של חברה בע"מ

מהי חברה ?

חברה (חברה בע"מ) היא ארגון  או תאגיד בעל אישיות משפטית שהוקמה מתוקף חוק החברות, והיא נוסדה עם רישומה ברשם החברת.  החברה מאגדת יחידים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח.

החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים. כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרתה היא עיסוק חוקי בלבד.

חוק החברות מגדיר בסעיף 11 את תכלית החברה: "תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה". דהיינו, כאשר חברה קיימת, היא צריכה לדאוג לאינטרסים שלה.

זאת, מתוך הבנה עמוקה שלחברה כאישיות משפטית נפרדת אינטרסים משלה, אשר לא תמיד יהיו  זהים לאינטרסים של אחר, ולעיתים אף לא לשל בעלי מניותיה.

העיקרון הבסיסי של חברה "בעירבון מוגבל", הוא שבעלי המניות אינם יהיו חבים לשלם לנושי החברה סכום העולה על ערך המניות עליו חתמו כאשר קיבלו את אותן מניות.

 

מיהו עצמאי?

 

עצמאי, הוא אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית שלו, ולא כשכיר המועסק אצל מעסיק.

בניגוד לשכיר המקבל משכורת קבועה ממעסיקו, העצמאי מנהל לבד את עיסוקו, הכנסתו של עצמאי מגיעה מעבודה באחת משלוש דרכים עיקריות ייצור מוצרמסחר או מתן שירות.

 

חשוב לציין כי ההגדרה היא כללית, ובמוסדות השונים כגון מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי יש הגדרות ספציפיות, ע"פ קריטריונים קבועים.

 

מצא את ההבדלים

 

ההבדלים בין פעילות כחברה או כעצמאי, הם שיקולים כבדי משקל שיש לבחון בצורה מקיפה, הנוגעת ברבדים רבים בחיי הפעילות העסקית

 

1.      שיקולי מיסוי

2.      עלויות הקמה

3.      עלויות שוטפות

4.      שיקולים משפטיים

 

 

הנושא

עצמאי

חברה בע"מ

בעלות

תלות מוחלטת בבעל העסק, יכולותיו ותפקודו

קיימת הסדרה בחוק החברות וע"פ תקנון החברה.

קשר מול רשויות המס

ישירות מול בעל העסק- גבייה, עיקולים, קנסות, סנקציות פליליות ואזרחיות.

ישירות מול החברה- סנקציות יוטלו בגין רכוש החברה בלבד.

מיסוי

ע"פ מדרגות מס שולי – עד 50%

מס חברות- 23%

מיסוי דיבידנדים -25%-30%

ביטוח לאומי ומס בריאות

חבות של עד 17.83%

עד סך של 45,075 ₪ לחודש.

אין חיוב בביטוח לאומי על רווחי החברה

מוניטין

מבוסס על בעל העסק

תדמית של עסק גדול, אורך חיים בלתי מוגבל

שיטת ניהול פנקסי חשבונות

חד צידית או כפולה

כפולה

עלות שוטפת

בדרך כלל זולה יחסית

יקרה יותר

תהליך ההקמה

קל ופשוט- בתחילת הפעילות העסקית יש להירשם ולפתוח תיקים ברשויות המס.

תחילה, יש לרשום את החברה ברשם החברות, ולאחר מכן ברשויות המס. הליך מורכב ויקר יותר.

אורך חיים

מסתיים עם שינוי או הפסקת הפעילות העסקית

החברה ממשיכה להתקיים כל עוד לא הוחלט אחרת.

דיני עבודה

אין יחסי עובד מעביד, לא חל על בעל העסק דיני עבודה

חל על שכירים וגם על בעלי שליטה

תביעות ופשיטות רגל

חשיפה אישית ומלאה להתחייבויות העסק

החברה אחראית לחובותיה.

אין חשיפה אישית (אוטומטית)

 

 

סיכום-

 

עסק צריך להיבחן על ידי המאפיינים ותחום עיסוקו, ככל שקיימים לעסק סיכוני צד שלישי או חשיפה לסיכונים כספיים (בנקים ,שותפים וכדומה), וככל שבעלי החברה לא מושך את כל רווחיה כדיבידנד, אלא משאיר רווחים לצורך השקעה, פיתוח ורכישת ציוד, אנו רואים שקיים יתרון הגדול מיסויי ומשפטי, של התארגנות עסקית במסגרת של חברה בע"מ.

אולם ככל שסיכוני העסק נמוכים יותר, ובעל העסק משתמש בכל רווחי העסק להוצאות עבור מחייה שוטפת, נראה כי עדיף להישאר כעצמאי. עסק כזה, שכל ההכנסה הופכת להיות ממוסה במישור הפרטי עקב משיכתה על ידי הבעלים ולא תישאר במישור החברה, לא ניתן יהיה ליהנות משיעורי מס וביטוח לאומי מופחתים.

logo בניית אתרים