הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


ביקורת דוחות כספייםאחד מתפקידיו העיקריים של רואה החשבון הינה ביקורת על הדוחות הכספיים .
הביקורת מתבצעת על מנת לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של המבוקר. לצורך כך, על רואה החשבון להבין את הגוף המבוקר וסביבתו העסקית, להעריך את הסיכונים, לתכנן את תכנית הביקורת ולבצע בדיקות מדגמיות של פעולות חשבונאיות ומסמכים.
בסיום התהליך, מגיע רואה החשבון למסקנה אודות נאותות הדיווח הכספי ונותן את חוות דעתו בגין דוחות אלו. חוות הדעת מצורפת לדוחות הכספיים, ומסיעת למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך עד כמה מצב העסקים של החברה מקבל ביטוי בדיווח הכספי ואת רמת עמידת הדיווח בכללי החשבונאות המקובלים.
 
חובת הביקורת בישראל מעוגנת במספר חוקים :
  • סעיף 154(א) לחוק החברות קובע את החובה למנות רואה חשבון מבקר.
  • סעיף 131(ג) לפקודת מס הכנסה מחייב שהדו"ח יהיה מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון.
  • סעיף 20(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע חובת ביקורת שנתית לכל אגודה רשומה .
  • סעיף 19(ג)(1) לחוק העמותות קובע חובת מינוי רואה חשבון לעמותות בעלות מחזור שנתי מעל לרף שנקבע בחוק .

לקבלת ייעוץ ופגישת הכרות, אנא מלאו פרטים ואנו ניצור קשר בהקדם-

logo בניית אתרים