הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


עריכת דוחות כספייםדו"ח כספי הינו דו"ח המתאר את מצבה הפיננסי של הישות המדווחת, ואת התוצאות הכספיות של פעילות הישות בפרק זמן נתון.
והם ערוכים בהתאם לכללים ותקני דיווח הרלוונטיים לאותה ישות מדווחת (פרטית, ציבורית, בנקים, מלכ"ר, ממשלתי ועוד)

דו"ח כספי מופק בסוף כל תקופה חשבונאית (בהתאם למאפייני הדיווח), וככלל בדו"ח יהיו מוצגים גם  "מספרי השוואה"
שהם תוצאות הכספיות של הפעילות בשנה או בשנתיים שקדמו לשנת הדו"ח, 
בעזרתם ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן נתון .

הדוחות הכספיים מהווים כלי חשוב לגורמים רבים במשק, החל ממשקעים, בנקים, ספקים, רשויות המס ורשויות ממשלתיות אחרות, מתחרים ועוד.
עריכת הדוחות הכספיים כוללת ארבעה דוחות עיקריים :


  • דוח על המצב הכספי- דו"ח המהווה למעשה "שיקוף" של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הישות לתום התקופה החשבונאית.
  • דוח על הרווח הכולל (דוח רווח והפסד) - התוצאות הכספיות של החברה במהלך התקופה החשבונאית .
  • דו"ח על השינויים בהון העצמי.
  • דוח על תזרימי המזומנים במהלך התקופה החשבונאית .לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה, אנא מלאו פרטים ואנו ניצור קשר בהקדם-

logo בניית אתרים